Aile Hekimliği uygulaması, dünyada birçok ülkede uzun yıllardan beri başarı ile yürütülen, halkın ve sağlık çalışanlarının memnuniyetinin en fazla olduğu sağlık modelidir. Ülkemizde de 2005 yılından itibaren aşamalar halinde pilot illerde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmektedir. İlimizde Aile Hekimliği uygulamasına 01.01.2008 tarihinde başlanmış olup, 1 yılı aşkın süredir başarı ile uygulanmaktadır.

Halkımızın Aile Hekimlerine ilk kaydı, ikamet ettikleri bölge göz önünde bulundurularak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Sonrasında 6 aylık süre kısıtlamasının ardından, isteyenlere Aile Hekimini değiştirme hakkı verilmiştir. Bugün halkımız, hekim seçme hakkı nı kullanarak istediği Aile hekimini seçmekte ve birinci basamak sağlık hizmetini ücretsiz olarak almaktadır.

Aile Hekimi kimdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan Aile Hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipdir.

6 Ay süre kısıtlaması nedir ?

Bir Aile Hekimine kayıt olan hastanın kayıt tarihinden itibaren 6 ay süre ile başka bir Aile Hekimine geçememesidir. Bu kısıtlama İl dışına göç eden kişilere uygulanmamaktadır.